NLP Master Coach

​En videreuddannelse i NLP – coaching og positiv psykologi!

NLP Master Coach

Praktisk info om uddannelsen

  • Begrænset antal pladser

Jylland / Aalborg

Uddannelsesdage:

1. Modul: 9. – 11. september 2024

2. Modul 2 – 3. – 4. oktober 2024

3. Modul 3 – 4. – 5. november 2024

4. Modul 4 – 12. – 13. december 2024

5. Modul 5 – 13. – 14. januar 2025

København

Uddannelsesdage:

1. Modul: 22. – 24. april 2024

2. Modul: 6. – 7. juni 2024

3. Modul: 26. – 27. august 2024

4. Modul: 26. – 27. september 2024

5. Modul: 15. november 2024

Pris ekskl. moms inkl. materialer

23.500,-

  • Prisen inkluderer afsluttende certificering som NLP Master Coach, undervisningsmateriale, online supervision og forplejning.
  • Forløbet kan betales i flere rater

Hvorfor bør du tage uddannelsen?

Hvad enten om du er leder, medarbejder, kæreste, ægtefælle eller forældre handler livet i høj grad om at kunne lede sig selv, og måske derigennem også at have indflydelse på andre. At have succes i livet kræver faglighed, selvledelse og sociale kompetencer.

På NLP Master Coach-uddannelsen går vi bag om teknikkerne og metoderne du lærte på NLP Practitioner-uddannelsen, for at finde ud af hvorfor og hvordan de virker. Du lærer gennem modeling at skabe dine egne teknikker og opnår i processen en stor indsigt i, hvad der driver adfærd, og hvordan den ændres.

NLP Master Coach-uddannelsen er for dig, der ønsker at gå endnu mere i dybden med det, der virker indenfor positiv psykologi og NLP, og tage endnu nogle skridt i din personlige udvikling og din færdighed i at coache andre. Det handler om at kunne skabe mere af det, der virker for dig og lære af det excellente.

Modulerne

På dette modul går vi i dybden med at arbejde med værdier, overbevisninger både personligt og organisatorisk. Du vil også få en dybere indsigt i at arbejde med værdier og overbevisninger hos andre – enten som enkeltpersoner eller i teams.​

Du lærer at elicitere, prioritere og arbejde med personlige værdihierarkier, således at dilemmakonflikter og begrænsende overbevisninger kan ændres. Vi arbejder med overbevisninger på forskellige logiske niveauer og lærer teknikker til at ændre begrænsende overbevisninger. Vi sætter fokus på sammenhængen mellem værdier og overbevisninger og på deres årsags- og betydningsskabende effekt.

​Du vil desuden på dette modul opnå endnu større indsigt i metaprogrammer og arbejde med din fleksibilitet.

​Dato: (3 dage)

På dette meget spændende modul vil vi arbejde med coaching på en måde, så vi kombinerer NLP og systemisk tænkning. Du vil blive introduceret til nogle af nøglebegreberne i systemisk tænkning og lære nye metoder til at skabe dialog og udvikling – både med enkelte individer og grupper. Vi vil inddrage effektfulde måder at skabe dialog og udvikling på fra f.eks. anerkendende undersøgelser, reflekterende teams og udviklingssamtaler i grupper. Vi vil udover dette arbejde videre på ”coach tilstanden” og du vil arbejde med din personlige stil og få feedback på den. Du vil udvide og udvikle dine personlige kompetencer i coaching.​

Du bliver bevidst om egene antagelser, hypoteser og vil lære at arbejde med metakonstruktioner/ dilemmafelter i coachingen. Der er mange definitioner på coaching og tolkninger af, hvordan coaching skal foregå. Vi vil på modulet forsøge at indkredse det, som kan virke bedst for dig og de mennesker og grupper som du gerne vil coache. Vi vil gennemgå og arbejde udfra ICF´s etiske regler og kernekompetencer.

Dato: (2 dage)

NLP er skabt på baggrund af modeling, og dette modul fokuserer på principperne bag forskellige typer af modeling, således at du kan skabe dine egne teknikker. Modeling er en avanceret metode til at tilegne sig viden og færdigheder fra Best Practice, så du kan løse problemer og ekspandere dine muligheder som leder. Det kan blive en del af din måde at lære på i hverdagen. At arbejde med modeling giver desuden en endnu dybere forståelse af, hvorledes værdier, overbevisninger, metaprogrammer, kompetencer og adfærd hænger sammen.

Som en del af din evaluering og certificering, skal du endvidere lave et modeling-projekt individuelt eller i grupper af maks. 3 personer. Projektet laves mellem 3. og 5. modul. Det fremlægges på 5. modul som en del af din evaluering. Du skal regne med at bruge noget tid på projektet. Vi tilbyder coaching/sparring mellem modul 3 og 5 for at støtte dig/jer i projektarbejdet.

Dato: (2 dage)

En del af at mestre NLP handler om at bruge sproget til at fremme god kommunikation, nå resultater sammen med andre i coaching og samtaler samt skabe transformationer hos individer og i grupper uden at bruge såkaldte ”teknikker”. Det handler om at mestre sproget og integrere det, der får teknikkerne til at virke i din brug af sproget.

​Vi arbejder ligeledes med at anvende metaforer i personligt og organisatorisk arbejde, således at de kan bruges til at igangsætte og støtte forandringsprocesser.

​Modulet rummer også opsamling, integration og evaluering af uddannelsen.

​Dato: (2 dage)

Modulets 2 sidste dage bruges på evaluering og certificering. Du skal bestå en skriftlig prøve på 2 timer, samt fremlægge dit modeling-projekt. Det er nogle fantastiske og lærerige dage.

​Dato: (2 dage)

Hvem er jeg?

Jeg har arbejdet med menneskelig og personlig udvikling i mere end 28 år, først som leder og i de sidste 20 år som coach, terapeut, NLP træner, underviser og organisationsudviklingskonsulent.​

NLP er for mig både en holdning til mig selv og andre, og en bevidstgørelse om en proaktiv indsats i min kommunikation med andre. Samtidig handler NLP meget om at gøre sig selv før du gør andre, det er en filosofi jeg finder meget kraftfuld og inspirerende, og som hænger sammen med mit personlige princip om, at jeg skal kunne lede mig selv før jeg leder andre.

Om uddannelsen

NLP Master Coach-uddannelsen er modulopbygget og består af 5 moduler af 2 og 3 dage – i alt 11 undervisningsdage fordelt over ca. 6 måneder. Som en del af uddannelsen, skal der laves et modeling-projekt (20 timer) individuelt eller i mindre grupper.

Uddannelsen er tilrettelagt efter de internationale standarder og slutter med en skriftlig prøve samt fremlæggelse af modeling-projektet. Begge dele skal bestås for at blive certificeret som NLP Master Coach.

Hvordan foregår undervisningen?

Som på NLP Practitioner-uddannelsen er undervisningen på NLP Master Coach-uddannelsen oplevelsesorienteret med stor vægt på øvelser og aktiv deltagelse. Der er teoretiske gennemgange, demonstrationer af teknikker, arbejde i mindre grupper samt plenum-diskussioner.

​Du vil få opgaver mellem hvert modul og der vil være online supervision. Du får en udførlig manual udleveret ved uddannelsens start, og vi anbefaler derudover forskellig litteratur.

​Vi vil opfordre dig til, at du deltager i træningsgrupper mellem modulerne (20 timer), og vi gør dig samtidig opmærksom på, at arbejdet med modeling projektet mellem 3. og 5. modul kræver noget tid.

​Det er NLP Master Træner Michael Nørby der underviser på denne uddannelse.

Det siger mine kunder

For mange år siden blev jeg NLP Træner. Michael var en af de lærer på det 4-årige forløb, der står særlig stærkt for mig. Hvis du selv, dit store (voksne) barn, en medarbejder eller en anden du kender, overvejer en coaching uddannelse, så tag den hos Michael Øksnebjerg Nørby .

Han er en uovertruffen formidler og en, helt ind i sjælen, ægte lærer og inspirator. Han går ikke kun den ekstra mil – han er løbet langt i forvejen for at levere undervisning i topklasse. Her er ikke for 25øre smartass, men ren og skær autencitet. Tak for dig Michael. Savner din historieformidling!

Michael er en inspirerende og motiverende formidler af NLP og han er nok den væsentligste årsag til, at NLP har fanget min interesse i sådan en grad, at jeg idag har en NLP Trainer uddannelse.

Jeg oplever Michael som en stor kilde til personlig og faglig inspiration og han er et af de mest kongruente mennesker jeg har mødt. Michael er simpelthend budskabet og han skal have mine varmeste anbefalinger.

Tak for et super kursus. Meget inspirerende gruppe med mange forskellige mennesker og brancher. Ingemar Stenmark var ekslusivt og interresant . Inden kurset var det Bill Clinton som var hovedattraktionen , kursusindhold og networking var det mest positive bagefter

Du er en stjerne, og tak fordi du igen og igen inspirere og udvikler BDO på kurserne. De over 100 BDO’ere du har haft i hænderne bruger dine teknikker til mere salg, bedre ledelse og indre ro og styrke – det gavner både den enkelte, BDO som organisation og vores kunder i hele DK

For mange år siden blev jeg NLP Træner. Michael var en af de lærer på det 4-årige forløb, der står særlig stærkt for mig. Hvis du selv, dit store (voksne) barn, en medarbejder eller en anden du kender, overvejer en coaching uddannelse, så tag den hos Michael Øksnebjerg Nørby .

Han er en uovertruffen formidler og en, helt ind i sjælen, ægte lærer og inspirator. Han går ikke kun den ekstra mil – han er løbet langt i forvejen for at levere undervisning i topklasse. Her er ikke for 25øre smartass, men ren og skær autencitet. Tak for dig Michael. Savner din historieformidling!

Michael er en inspirerende og motiverende formidler af NLP og han er nok den væsentligste årsag til, at NLP har fanget min interesse i sådan en grad, at jeg idag har en NLP Trainer uddannelse.

Jeg oplever Michael som en stor kilde til personlig og faglig inspiration og han er et af de mest kongruente mennesker jeg har mødt. Michael er simpelthend budskabet og han skal have mine varmeste anbefalinger.

Tak for et super kursus. Meget inspirerende gruppe med mange forskellige mennesker og brancher. Ingemar Stenmark var ekslusivt og interresant . Inden kurset var det Bill Clinton som var hovedattraktionen , kursusindhold og networking var det mest positive bagefter

Du er en stjerne, og tak fordi du igen og igen inspirere og udvikler BDO på kurserne. De over 100 BDO’ere du har haft i hænderne bruger dine teknikker til mere salg, bedre ledelse og indre ro og styrke – det gavner både den enkelte, BDO som organisation og vores kunder i hele DK

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at få mere information om personlig udvikling. Vi tager også gerne en drøftelse om, hvad vi kan tilbyde af personlig udvikling, og hvad I har behov for i jeres organisation.

​Du kan ringe til os på telefon 2040 1940 for at aftale nærmere. Eller du kan sende en e-mail til os på info@norby.dk