NLP Coach Practitioner-uddannelse

En intensiv uddannelse med fokus på Coaching, positiv psykologi, personlig udvikling og selvledelse!

PDF billede NLP coach practitioner

Hent Te​k​st P​D​F

Denne NLP Coach Practitioner-uddannelse henvender sig til dig som ønsker at videreudvikle dit talent og kompetencer inden for kommunikation, positiv psykologi, coaching og selvledelse. Du vil undervejs styrke dit eget potentiale og din evne til at lede dig selv og andre.

Formålet med uddannelsen er at du opnår en større bevidsthed til at ændre og påvirke dit eget liv i dagligdags og arbejdsmæssige situationer, hvor der ønskes et bedre udbytte. Det kunne være relationer til familie, børn, kollegaer m.m.

NLP Coach Practitioner-uddannelsen er et sammenhængende forløb bygget op omkring 5 moduler. Uddannelsen er et intensivt forløb som stiller store krav til dig som deltager. Det er en kombination af selvstudium, moduler, individuel coaching og netværksmøder som er 35 timer fordelt over modulerne.

Uddannelsen kan du afslutte med en certificering. NØRBY udsteder et internationalt certifikat, når du har bestået en skriftlig og praktisk prøve. Uddannelsen giver dig mulighed for at tage certificering som NLP Business/Leder Practitioner og Stress Coach Practitioner.

​Udbytte for dig ved at tage NLP Coach Practitioner-uddannelse

  • Du kan bruge NLP-værktøjer i din kommunikation til at forstå og matche andres tænkemåde og til at opnå et bedre samarbejde samt en bedre kontakt.

  • Du kan bruge en unik spørgeteknik, der hjælper til at forhindre misforståelser og at afdække behov og ønsker.
  • Du kan bruge coaching som metode og værktøj til at skabe forandringer hos dig selv og andre.
  • Du kan se en situation fra flere synsvinkler og dermed ændre oplevelsen og kontakten.
  • Du har endnu flere værktøjer til at udvikle dig selv og dine relationer til personlig succes.
  • Du har fået et nyt værktøj til at give effektiv feedback.
  • Du har øget din evne til at motivere dig selv og andre, idet du kommunikerer mere målrettet.
  • Du kan skabe engagement og sætte menneskers forskelligheder konstruktivt i spil. Det være sig privat som professionelt. Du kan via enkle teknikker ”sætte dig op til” ubehagelige samtaler, taler til konfirmationen, brylluppet m.m
  • Du kan sætte mål på det personlige plan og arbejdsmæssigt.

Visuelt overblik over uddannelsesforløbet

​DATOER FOR NLP COACH PRACTITIONER UDDANNELSE

1. modul: 26. - 27. oktober 2021

2. modul: 23. - 24. november 2021

​3. modul: 14. - 16. december 2021

​​4. modul: 13. - 14. januar 2022

​5. modul: 9. februar 2022

Alle dage undervisning fra 09:00 -17:00

Sted: København

Beskrivelse af de enkelte moduler

Modul 1: Effektiv Kommunikation

Vi arbejder med effektiv kommunikation og dens indflydelse på et godt resultat. Vi vil arbejde med basale færdigheder i NLP og forståelse af menneskers forskelligheder. Du lærer at læse folks signaler og vi arbejder på, hvordan du effektiv og hurtigt kommer på bølgelængde. Vi gennemgår principperne for NeuroSience og positiv psykologi og giver en interessant og enkel model for, hvordan hjernen fungerer.

Modul 2: Coaching og spørgeteknik

Vi vil gå endnu dybere i forståelsen af sproglige modeller og vil introducere de næste skridt i forhold til at støtte andre i at skabe en forandring for sig selv. Vi vil gennemgå grundlæggende coaching og introducere dig for en arbejdsmodel/metode til at skabe forandring. Vi arbejder med, og træner det, at kunne skifte abstraktionsniveau- (at tale så den anden forstår dig), at kunne skifte fra at se på noget negativt, til at se på det positivt samt spørgeteknik.

Modul 3: Coaching og selvledelse

Det er alment kendt at det er vigtigt at kunne lede sig selv, hvis man skal kunne lede andre. Så her handler det om at få styr på dig selv inden du prøver at få styr på andre. Vi arbejder videre med coaching, submodaliteter (sindets grundlæggende byggesten), personlige strategier (motivation, beslutninger, kreativitet), ankring (at fastholde ressourcer med langtidsvirkning) og Walt Disneys kreativitetsstrategi (få drømme gjort til virkelighed).

Modul 4: Storytelling og forandringsværktøjer

Om du er leder, kollega, mor/far eller ven kan det være nyttigt at kunne skabe refleksion, inspiration og forandring via det at fortælle en historie eller et eksempel. Du vil lære en metode til at blive en god ”storyteller”. Du vil også få flere effektive forandringsværktøjer.

Modul 5: Evalueringsmodul

- 1 skriftlig prøve

- 1 praktisk prøve, hvor deltageren vil demonstrere de færdigheder, han/hun har

tilegnet sig undervejs på modulerne.

Undervisningsform

På uddannelsen er undervisningen oplevelsesorienteret med stor vægt på øvelser og aktiv deltagelse. Der er teoretiske gennemgange, demonstrationer af teknikker, arbejde i mindre grupper samt plenum-diskussioner. Du vil få opgaver mellem hvert modul og vi vil opfordre dig til at deltage i din netværksgruppe mellem modulerne, hvor gruppen kan få støtte af den/de tilknyttede undervisningsassistenter/coaches. Du får en udførlig manual udleveret ved uddannelsens start, og vi anbefaler derudover forskellig litteratur.

Underviser

Hovedansvarlig for forløbet er Michael Nørby, som samtidig vil være cheftræner på modulerne. Michael Nørby ejer firmaet NØRBY, hvor han arbejder med organisations- og ledelsesudvikling. Han er anerkendt som underviser, coach, kursusleder og foredragsholder. Michael Nørby er HR & NLP Master Træner, certificeret NLP træner samt coach ICF/PCC og HR-psykoterapeut.

Pris

Prisen er 22.800 kr. ekskl. moms for 10 dages undervisning. Prisen inkluderer

afsluttende certificering som NLP Coach Practitioner, undervisningsmateriale, online supervision og forplejning. Uddannelsen kan betales i rater.

Tilmelding

Tilmelding kan ske på telefon: 20 40 19 40, mail: info@norby.dk eller på www.norby.dk eller via kontaktformularen.

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål?​

Du er altid velkommen til at kontakte os eller udfylde formularen hvis du har nogen spørgsmål.​

Kontaktformular​

Udfyld felterne herunder, så vil vi
​vende tilbage hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Følg os på Facebook

Her vil vi løbende lave opslag omkring vores

uddannelser, nyeste kurser og nyheder

Følg os

Firmaoplysninger

​NØRBY

Kontakt

​Telefon: 20 40 19 40

E-mail: info@norby.dk