NLP Business Practitioner

Lær At Lede Dig Selv & Andre - Skab Enestående Forandringer !

NLP practitioner pdf

Hent Tek​st PD​F

Talentet for excellent ledelse handler i høj grad om din evne til at lade ledelse starte hos dig selv. At lade din egen motivation og kreativitet være brændstoffet, som gør den berømte forskel på at gøre det godt og gøre det suverænt. 

Denne certificerede NLP uddannelse henvender sig til dig, som ønsker at videreudvikle dit talent og kompetencer indenfor kommunikation, psykologi og ledelse. Du vil undervejs styrke dit eget potentiale og din evne til at lede dig selv og andre.


Uddannelsen er et sammenhængende forløb på 11 dage, bygget op omkring 6 moduler. 

Under forløbet er tilknyttet coaches som udover at inspirere ved undervisningen, kan tilbyde dig individuel coaching.

Uddannelsen er et intensivt forløb som stiller store krav til dig som deltager. Uddannelsen er en kombination af selvstudium, moduler, individuel coaching og netværksmøder.

Uddannelsen slutter med en international certificering. 

NØRBY udsteder et internationalt certifikat, når du har bestået en skriftlig og praktisk prøve og du kan herefter gå videre med en Master Practitioner uddannelse – enten hos NØRBY eller et andet sted i verden.​

​Udbytte for dig ved at tage uddannelsen

 • ​Du har igennem uddannelsen arbejdet med feedback på mange måder. Du har et teoretisk fundament og har både givet og modtaget feedback. Det betyder at du er i stand til at skabe en feedback kultur i din virksomhed, som fremmer samarbejdet.

 • Du kan bruge en spørgeteknik som er mere end bare hv-spørgsmål! 

 • ​Du er blevet trænet i at bruge forudsætninger i din kommunikation. Der er stor forskel på om man spørger ”kan du løse problemet?” eller ”På hvilken måde vil du løse problemet?”

 • ​Du vil kunne bruge coaching i din daglige ledelse af medarbejdere og teams.

 • ​Du har lært værdibaseret forhandlingsteknik. Og kan derfor løse en konflikt mellem to parter eller skabe klarhed i et team, som gør at de kan løse problemet selv.

 • Du kan skabe engagement og sætte menneskers forskelligheder konstruktivt i spil.

 • Du er inspireret via teori og effektive værktøjer til at blive og kunne motivere medarbejdere og ledere til at skabe drømme og nå mål.

 • ​Du har lært om hjernes funktion og ved hvordan du kan skabe et støttende mindset for dig selv og dine medarbejdere/kollegaer. Du kan via enkle teknikker "sætte dig op til" ubehagelige samtaler, præsentation for en stor forsamling, forhandling, salg, m.m.

 • ​Du kan kommunikere målrettet og effektivt og på en måde som gør at folk lytter til dig.

 • ​Du kan skifte abstraktionsniveau og tale på et abstraktionsniveau som folk bliver inspireret af og som skaber klarhed og forståelse.

 • Du kan opbygge dine præsentationer, taler, undervisning, så det bliver interessant og nærværende at lytte til og være en del af. 

Overblik over forløbet

På de næste sider vil du dels få et visuelt overblik over uddannelsen, dels en beskrivelse af de enkelte modulers indhold. 

Vi vil – så langt det er muligt - relatere alt stoffet til din hverdag, så din "overførsel" til hverdagen bliver så hensigtsmæssig som muligt.

Visuelt overblik over uddannelsesforløbet​

​DATOER FOR UDDANNELSE

1. modul: 9. - 10. september 2019

2. modul: 7. - 8. oktober 2019

3. modul: 11. - 12. november 2019

4. modul: 9. - 10. december 2019

5. modul: 13. - 14. januar 2020

​6. modul: 5. februar 2020

Undervisning alle dage fra 09.00 - 17:00

Sted: København

Beskrivelse af de enkelte moduler

Modul 1: Kommunikation 1 - Lederen som Kommunikatør

Vi arbejder videre med dine lederkompetencer - som leder og kommunikatør. Vi vil gå endnu dybere i forståelsen af effektiv kommunikation og dens indflydelse på et godt resultat. Vi vil arbejde med basale færdigheder i NLP og forståelse af mennesker forskellighed

Modul 2: Kommunikation 2 - Udvidet kommunikation og spørgeteknik

Vi vil gå endnu dybere i forståelsen af sproglige modeller og vil introducere de næste skridt i forhold til at støtte andre i at skabe en forandring for sig selv. Vi vil arbejde med og træne det at kunne skifte abstraktionsniveau- (at tale så den anden forstår dig), at kunne skifte fra at se på noget negativt, til at se på det positivt, spørgeteknik.

Modul 3: Selvledelse

Det er alment kendt at det er vigtig for at kunne lede andre at du kan lede dig selv. Så her handler det om at få styr på dig selv inden du prøver at få styr på andre. Vi arbejder med: Submodaliteter (sindets grundlæggende byggestene), Personlige strategier (motivation, beslutninger, kreativitet), Ankring (at fastholde ressourcer med langtidsvirkning), Walt Disneys kreativitetsstrategi (få drømme gjort til virkelighed).

Modul 4: Forhandlingsteknik

Forhandling / mediation - introduktion i værdibaseret forhandlingsteknik.

Træning og indsigt i at løse konflikter

Modul 5: Teamledelse​

​Metaprogrammer (om personlige karaktertræk)

Præsentationsteknik og "at få nogen med på noget)

Storytelling

Modul 6: Evalueringsmodul

 • 1 skriftlig prøve
 • 2 praktiske prøver, hvor deltageren vil demonstrere de færdigheder, han/hun har tilegnet sig undervejs på modulerne

​Undervisningsform

På NLP Practitioner uddannelsen er undervisningen oplevelsesorienteret med stor vægt på øvelser og aktiv deltagelse. Der er teoretiske gennemgange, demonstrationer af teknikker, arbejde i mindre grupper samt plenum diskussioner.

Du vil få opgaver mellem hvert modul og vi vil opfordre dig til at deltage i din netværksgruppe mellem modulerne, hvor gruppen kan få støtte af den/de tilknyttede undervisningsassistenter/coaches. Du får en udførlig manual udleveret ved uddannelsens start, og vi anbefaler derudover forskellig litteratur.

Underviser

Hovedansvarlig for forløbet er Michael Nørby, som samtidig vil være cheftræner på modulerne. Michael Nørby ejer firmaet NØRBY, hvor han arbejder med organisations- og ledelsesudvikling. Han er anerkendt som underviser, coach, kursusleder og foredragsholder. Michael Nørby er HR & NLP Master Træner, certificeret NLP træner samt Coach ICF/PCC og HR psykoterapeut.

Tilmelding

Tilmelding kan ske på telefon: 2040 1940, email: info@n​orby.dk eller på vores hjemmeside.

Tilmeld dig her

​Følg os på Facebook

Her vil vi løbende lave opslag omkring vores

uddannelser, nyeste kurser og nyheder

Følg os

Firmaoplysninger

​NØRBY

Adresse

Hammerensgade 1

1267 København K

Kontakt

​Telefon: 20 40 19 40

E-mail: info@norby.dk