NLP Master Coach-uddannelse

En videreuddannelse i NLP - coaching og positiv psykologi!

NLP master coach pdf

Hent ​Tekst PDF

NLP Master Coach-uddannelsen er modulopbygget og består af 5 moduler af 2 og 3 dage – i alt 11 undervisningsdage fordelt over ca. 6 måneder. Som en del af uddannelsen, skal der laves et modeling-projekt (20 timer) individuelt eller i mindre grupper.

Uddannelsen er tilrettelagt efter de internationale standarder og slutter med en skriftlig prøve samt fremlæggelse af modeling-projektet. Begge dele skal bestås for at blive certificeret som NLP Master Coach.

Uddannelsens mål

​Hvad enten om du er leder, medarbejder, kæreste, ægtefælle eller forældre handler livet i høj grad om at kunne lede sig selv, og måske derigennem også at have indflydelse på andre. At have succes i livet kræver faglighed, selvledelse og sociale kompetencer.

På NLP Master Coach-uddannelsen går vi bag om teknikkerne og metoderne du lærte på NLP Practitioner-uddannelsen, for at finde ud af hvorfor og hvordan de virker. Du lærer gennem modeling at skabe dine egne teknikker og opnår i processen en stor indsigt i, hvad der driver adfærd, og hvordan den ændres.

NLP Master Coach-uddannelsen er for dig, der ønsker at gå endnu mere i dybden med det, der virker indenfor positiv psykologi og NLP, og tage endnu nogle skridt i din personlige udvikling og din færdighed i at coache andre. Det handler om at kunne skabe mere af det, der virker for dig og lære af det excellente.

Indhold​

Modul 1 – Værdier, overbevisninger og metaprogrammer

På dette modul går vi i dybden med at arbejde med værdier, overbevisninger både personligt og organisatorisk. Du vil også få en dybere indsigt i at arbejde med værdier og overbevisninger hos andre - enten som enkeltpersoner eller i teams.

Du lærer at elicitere, prioritere og arbejde med personlige værdihierarkier, således at dilemmakonflikter og begrænsende overbevisninger kan ændres. Vi arbejder med overbevisninger på forskellige logiske niveauer og lærer teknikker til at ændre begrænsende overbevisninger. Vi sætter fokus på sammenhængen mellem værdier og overbevisninger og på deres årsags- og betydningsskabende effekt.

Du vil desuden på dette modul opnå endnu større indsigt i metaprogrammer og arbejde med din fleksibilitet.

Dato: (3 dage)

Modul 2 – Coaching i et systemisk perspektiv

På dette meget spændende modul vil vi arbejde med coaching på en måde, så vi kombinerer NLP og systemisk tænkning. Du vil blive introduceret til nogle af nøglebegreberne i systemisk tænkning og lære nye metoder til at skabe dialog og udvikling – både med enkelte individer og grupper. Vi vil inddrage effektfulde måder at skabe dialog og udvikling på fra f.eks. anerkendende undersøgelser, reflekterende teams og udviklingssamtaler i grupper. Vi vil udover dette arbejde videre på ”coach tilstanden” og du vil arbejde med din personlige stil og få feedback på den. Du vil udvide og udvikle dine personlige kompetencer i coaching.

Du bliver bevidst om egene antagelser, hypoteser og vil lære at arbejde med metakonstruktioner/ dilemmafelter i coachingen. Der er mange definitioner på coaching og tolkninger af, hvordan coaching skal foregå. Vi vil på modulet forsøge at indkredse det, som kan virke bedst for dig og de mennesker og grupper som du gerne vil coache. Vi vil gennemgå og arbejde udfra ICF´s etiske regler og kernekompetencer.

Dato: (2 dage)

Modul 3 – Modeling/Best Practice

NLP er skabt på baggrund af modeling, og dette modul fokuserer på principperne bag forskellige typer af modeling, således at du kan skabe dine egne teknikker. Modeling er en avanceret metode til at tilegne sig viden og færdigheder fra Best Practice, så du kan løse problemer og ekspandere dine muligheder som leder. Det kan blive en del af din måde at lære på i hverdagen. At arbejde med modeling giver desuden en endnu dybere forståelse af, hvorledes værdier, overbevisninger, metaprogrammer, kompetencer og adfærd hænger sammen.

Som en del af din evaluering og certificering, skal du endvidere lave et modeling-projekt individuelt eller i grupper af maks. 3 personer. Projektet laves mellem 3. og 5. modul. Det fremlægges på 5. modul som en del af din evaluering. Du skal regne med at bruge noget tid på projektet. Vi tilbyder coaching/sparring mellem modul 3 og 5 for at støtte dig/jer i projektarbejdet.

Dato: (2 dage)

Modul 4 – Sprogmønstre, metaforer og integration

En del af at mestre NLP handler om at bruge sproget til at fremme god kommunikation, nå resultater sammen med andre i coaching og samtaler samt skabe transformationer hos individer og i grupper uden at bruge såkaldte ”teknikker”. Det handler om at mestre sproget og integrere det, der får teknikkerne til at virke i din brug af sproget.

Vi arbejder ligeledes med at anvende metaforer i personligt og organisatorisk arbejde, således at de kan bruges til at igangsætte og støtte forandringsprocesser.

Modulet rummer også opsamling, integration og evaluering af uddannelsen.

Dato: (2 dage)

Modul 5 – Evaluering

Modulets 2 sidste dage bruges på evaluering og certificering. Du skal bestå en skriftlig prøve på 2 timer, samt fremlægge dit modeling-projekt. Det er nogle fantastiske og lærerige dage.

Dato: (2 dage)

Hvordan foregår undervisningen?

​Som på NLP Practitioner-uddannelsen er undervisningen på NLP Master Coach-uddannelsen oplevelsesorienteret med stor vægt på øvelser og aktiv deltagelse. Der er teoretiske gennemgange, demonstrationer af teknikker, arbejde i mindre grupper samt plenum-diskussioner.

Du vil få opgaver mellem hvert modul og der vil være online supervision. Du får en udførlig manual udleveret ved uddannelsens start, og vi anbefaler derudover forskellig litteratur.

Vi vil opfordre dig til, at du deltager i træningsgrupper mellem modulerne (20 timer), og vi gør dig samtidig opmærksom på, at arbejdet med modeling projektet mellem 3. og 5. modul kræver noget tid.

Det er NLP Master Træner Michael Nørby der underviser på denne uddannelse.

Praktiske oplysninger

Hold start og datoer

Hold - Jylland / Aalborg

Modul 1 - 1. - 3. september 2021

Modul 2 - 6. - 7. oktober 2021

Modul 3 - 10. - 11. november 2021

Modul 4 - 7. - 8. december 2021

Modul 5 - 6. - 7. januar 2022

Hold - København

Modul 1 - 16. - 18. marts 2022

Modul 2 - 21. - 22. april 2022

Modul 3 - 23. - 24. maj 2022

Modul 4 - 27. - 28. juni 2022

Modul 5 - 25. - 26. august 2022

Tilmelding og betaling

​Prisen for uddannelsen er 23.500,00 kr. ekskl. moms og inkl. materialer.​

OBS: Uddannelsen kan betales i rater.

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål?​

Du er altid velkommen til at kontakte os eller udfylde formularen hvis du har nogen spørgsmål.​

Kontaktformular​

Udfyld felterne herunder, så vil vi
​vende tilbage hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Følg os på Facebook

Her vil vi løbende lave opslag omkring vores

uddannelser, nyeste kurser og nyheder

Følg os

Firmaoplysninger

​NØRBY

Kontakt

​Telefon: 20 40 19 40

E-mail: info@norby.dk