NLP Life Coach Practitioner Uddannelse

En intensiv uddannelse med fokus på Coaching, positiv psykologi, personlig udvikling og selvledelse

PDF billede NLP life coach pract

Hent Tek​st P​D​F

Denne NLP uddannelse henvender sig til dig som ønsker at videreudvikle dit talent

og kompetencer indenfor kommunikation, positiv psykologi, coaching og selvledelse.

Du vil undervejs styrke dit eget potentiale og din evne til at lede dig selv og andre.

Formålet med uddannelsen er at du opnår en større bevidsthed til at ændre og

påvirke dit eget liv i dagligdags og arbejdsmæssige situationer, hvor der ønskes et

bedre udbytte. Det kunne være relationer til familie, børn, kollegaer, m.m.

Uddannelsen er et sammenhængende forløb bygget op omkring 5 moduler.

Uddannelsen er et intensivt forløb som stiller store krav til dig som deltager.

Uddannelsen er en kombination af selvstudium, moduler, individuel coaching og

netværksmøder.

Uddannelsen kan du afslutte med en certificering. NØRBY udsteder et internationalt

certifikat, når du har bestået en skriftlig og praktisk prøve. Uddannelsen giver

mulighed for at tage certificering som NLP Business/Leder Practitioner og

Stress Coach Practitioner.

​Udbytte for dig ved at tage uddannelsen

  • ​Du kan bruge NLP værktøjer i din kommunikation til at forstå og matche andres tanke måde og til at opnå et bedre samarbejde, samt en bedre kontakt.
  • Du kan bruge en unik spørgeteknik, der hjælper til at forhindre misforståelser og at afdække behov og ønsker.
  • Du kan bruge coaching som metode og værktøj til at skabe forandringer hos andre og i dig selv.
  • Du kan se en situation fra flere synsvinkler, og dermed ændre oplevelsen og kontakten.
  • Du har endnu flere værktøjer til at udvikle dig selv og dine relationer til personlig succes.
  • Du har fået et nyt værktøj til at give effektiv feedback.
  • Du har øget din evne til at motivere dig selv og andre, idet du kommunikerer mere målrettet.
  • Du kan skabe engagement og sætte menneskers forskelligheder konstruktivt i spil. Det være sig privat som professionelt. Du kan via enkle teknikker ”sætte dig op til” ubehagelige samtaler, taler til konfirmationen, brylluppet, m.m
  • Du kan sætte mål på det personlige plan og arbejdsmæssigt.

Visuelt overblik over uddannelsesforløbet

Beskrivelse af de enkelte moduler

Modul 1: Effektiv Kommunikation

Vi arbejder med effektiv kommunikation og dens indflydelse på et godt resultat. Vi vil

arbejde med basale færdigheder i NLP og forståelse af mennesker forskellighed.

Du lærer at læse folks signaler og vi arbejder på hvordan du effektiv og hurtigt

kommer på bølgelængde. Vi gennemgår principperne for NeuroSience og positiv

Psykologi og giver en interessant og enkel model for, hvordan hjernen fungerer.

Modul 2: Coaching og spørgeteknik

Vi vil gå endnu dybere i forståelsen af sproglige modeller og vil introducere de næste

skridt i forhold til at støtte andre i at skabe en forandring for sig selv. Vi vil gennemgå

grundlæggende coaching og introducere dig for en arbejdsmodel/metode til at skabe forandring. Vi arbejder med og træne det, at kunne skifte abstraktionsniveau- (at tale så den anden forstår dig), at kunne skifte fra at se på noget negativt, til at se på det positivt, spørgeteknik.

Modul 3: Coaching og Selvledelse

Det er alment kendt at det er vigtig for at kunne lede andre, at du kan lede dig selv.

Så her handler det om at få styr på dig selv inden du prøver at få styr på andre. Vi

arbejder videre med coaching. Submodaliteter (sindets grundlæggende byggestene),

Personlige strategier (motivation, beslutninger, kreativitet), Ankring (at fastholde

ressourcer med langtidsvirkning), Walt Disneys kreativitetsstrategi (få drømme gjort

til virkelighed).

Modul 4: Storytelling og forandringsværktøjer

Om du er leder, kollega, mor/far eller ven kan det være nyttigt at kunne skabe

refleksion, inspiration og forandring, via det at fortælle en historie eller et eksempel.

Du vil lære en metode til at blive en god storyteller. Du vil også få flere effektive

forandringsværktøjer.

Modul 5: Evalueringsmodul

- 1 skriftlig prøve

- 2 praktiske prøver, hvor deltageren vil demonstrere de færdigheder, han/hun har

tilegnet sig undervejs på modulerne.

Undervisningsform

På uddannelsen er undervisningen oplevelsesorienteret med stor vægt på øvelser
og aktiv deltagelse. Der er teoretiske gennemgange, demonstrationer af teknikker,
arbejde i mindre grupper samt plenum diskussioner.


Du vil få opgaver mellem hvert modul og vi vil opfordre dig til at deltage i din
netværksgruppe mellem modulerne, hvor gruppen kan få støtte af den/de tilknyttede
undervisningsassistenter/coaches. Du får en udførlig manual udleveret ved
uddannelsens start, og vi anbefaler derudover forskellig litteratur.

Underviser

Hovedansvarlig for forløbet er Michael Nørby, som samtidig vil være cheftræner på

modulerne. Michael Nørby ejer firmaet NØRBY/Unocom, hvor han arbejder med

organisations- og ledelsesudvikling. Han er anerkendt som underviser, coach,

kursusleder og foredragsholder. Michael Nørby er HR & NLP Master Træner,

certificeret NLP træner samt coach ICF/PCC og HR psykoterapeut.

Pris

Prisen er 28.500 kr. incl. moms for 14 dages undervisning. Prisen inkluderer

afsluttende certificering som NLP Life Coach Practitioner, undervisningsmateriale og

forplejning.

Tilmelding

Tilmelding kan ske på telefon: 20 40 19 40, mail: info@nørby.dk eller på www.nørby.dk 

Tilmeld dig her

​Følg os på Facebook

Her vil vi løbende lave opslag omkring vores

uddannelser, nyeste kurser og nyheder

Følg os

Firmaoplysninger

​NØRBY

Adresse

Hammerensgade 1

1267 København K

Kontakt

​Telefon: 20 40 19 40

E-mail: info@norby.dk